Korona tiltak

Myndighetene har gitt generelle regler og anbefalinger for smittevern. I tillegg har NFIF gitt kjøreregler for begrenset organisert trening. Disse reglene og anbefalingene, som både gjelder
utendørs og innendørs, innebærer blant annet:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt
  almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær
  og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Det anbefales ikke å benytte offentlig transport.
 • Ingen nærkontakt.
 • Minimumavstand på en meter mellom personer.
 • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen. Dersom utøvere blir dårlig etter målgang (kaster opp) må området desinfiseres.
 • Skal man passere annen deltaker, sørg for at det er god plass slik at man unngår kroppskontakt. 1 metergrensen gjelder også her.
 • Ikke opphold deg unødvendig lenge i målområdet.

Det settes ut noen skilt før start der puljene oppholder seg før start. Dette for å unngå at alle stiller opp tett opptil startstreken. Tiden starter når man krysser startstreken, dvs. man taper ingen ting på å stille seg opp lengre bak.

Det blir ingen kiosk og premieutdeling.

 

Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem, ingen skal være på stedet lenger enn nødvendig.